B. ROZDZIELNICE POMIAROWO-ROZDZIELCZE

Nazwa wyrobu

Charakterystyka ogólna

Dane techniczne

B2. Szafka przyłączeniowa SP Szafka licznikowa SL

SP
Przeznaczenie:
Szafka przyłączeniowa SP służy do przyłączenia obiektu z linii napowietrznej energetyki zawodowej i stanowi ona granicę podziału pomiędzy Zakładem Energetycznym a Odbiorcą.
Budowa:
Wyrób skonstruowany wg rozwiązań naszego przedsiębiorstwa. Konstrukcja szafki wykonana jest z blach aluminiowych giętych grubości 1,5 mm. Komora wyposażona jest w listwę przyłączeniową i zabezpieczenie przedlicznikowe typu S. Zamknięcie szafki przystosowane jest do zamontowania wkładek systemowych. Ilość wejść, wyjść i aparatury wg potrzeb.

SL

Przeznaczenie:
Szafkę licznikową SL stosujemy w przypadku gdy Zakład Energetyczny wymaga instalowania licznika energii elektrycznej na zewnątrz budynku (szafka licznikowa po stronie odbiorcy). Szafka ta montowana jest pod istniejącą szafką SP.
Budowa:
Wyrób skonstruowany wg rozwiązań naszego przedsiębiorstwa. Konstrukcja szafki wykonana jest z blach aluminiowych giętych grubości 1,5 mm. Komora do zainstalowania licznika oraz drzwiczki wykonane są w wersji termoizolacyjnej. Szafka wyposażona jest w tablicę licznikową, wyłacznik FR i zamknięcie przystosowane do montażu wkładek systemowych.

SP i SL

Malowanie:
Szafki malowane są farbą proszkową polietrową RAL 7032 (kolor popielato-platynowy) z zastosowaniem obróbki polimerowej do chemicznego przygotowania powierzchni przed malowaniem, która zapewnia bardzo dobrą ochronę przed korozją i wysoką jakość powłoki malarskiej. Istnieje możliwość wyboru innego koloru.

Napięcie izolacji

500 V

Napięcie znamionowe

230/400 V

Prąd znamionowy

63A (100A)

Stopień ochrony

IP 44

 

 

Opis techniczny

Rodzaje wykonań

 

 

Kod

Oznaczenie wykonań

Wymiary (mm)

X

Y

Z

B21 SP 300 220 157
B22 SL 300 455 257


Na indywidualne zamówienie wykonujemy inne rozwiązania.
W/w szafki stanowią komplet. Mogą też występować jako oddzielne.


1. Mufka na RL 37
2. Zamek Rs100 z wkładką B4
3. Drzwiczki szafki SP
4. Zacisk zewnętrzny PE
5. Drzwiczki szafki SL

 

Firm | High voltage electric works | Low voltage electric works
Complex building works | Designing | Other production
Painting service | Reference List | Contact

© 2002 - MIPA & I MEDIA