C. ROZDZIELNICE NN

Nazwa wyrobu

Charakterystyka ogólna

C2. Rozdzielnice XLRys. 1 Przykład zmontowanego zestawu szaf XL600
(3 x XL600 szer. 900 mm + 1 x XL600 szer. 700 mm)

System XL składa się z niżej wymienionych rozdzielnic:

XL 400
XL 600
XL-A 400
XL-A 600

rozdzielnice wolnostojące - rys. 1

WXL - rozdzielnice wnękowe - rys. 2
NXL - rozdzielnice naścienne - rys. 3
XL195 - rozdzielnice naścienne lub wolnostojące -
             rys. 4

     
     
Rys. 2 Rozdzielnica WXL 3x24 Rys. 3 Rozdzielnica NXL 6x24 Rys. 4 Rozdzielnica XL195
 

Dane techniczne

Rozdzielnica

Stopień ochrony IP

Klasa izolacji Prąd znamionowy

Rozmiar

szerokość
(mm)

głębokość
(mm)

wysokość
(mm)

WXL do 41 I do 125 A 590/640 100 645/695 do 1095/1145
NXL do 43 II do 160 A 550 135 1200
XL 195 do 43 I i II do 400 A 550 195 1900
XL 400 do 43 I do 630 A 700 i 900 400 2000
XL-A 400 do 55 I do 630 A 700 i 900 400 2000
XL 600 do 43 I do 1600 A 700 i 900 600 2000
XL-A 600 do 55 I do 1600 A 700 i 1000 600 2000


Rozdzielnice WXL (rys. 2)
Dostępne są w wykonaniu 3, 4, 5 i 6 rzędowy, po 24 moduły (moduł = 17,5 mm) w rzędzie

Rozdzielnice NXL (rys. 3)
Dostępne są w wykonaniu 3, 4, 5 i 6 rzędowy, po 24 moduły (moduł = 17,5 mm) w rzędzie

Rozdzielnice XL 195 (rys. 4)
Użytkownik ma do wyboru wersję tych rozdzielni zarówno w I jak i w II klasie izolacji.

Rozdzielnice naściennych NXL oraz XL195 mogą być montowane w zestawy pionowe lub poziome. Do wszystkich rozdzielnic z rodziny XL pasują te same typy drzwi, które dostępne są w 4 rodzajach, różniących się oprócz wyglądu i materiału z którego zostały wykonane również odległością od osłon.

Rozdzielnice XL i XLA
Drzwi do szaf XL występują w wykonaniu pełnym, ze stali, jak również transparentnym (rama metalowa i szkło hartowane).

Szafy tak jak i rozdzielnice posiadają te same wyposażenie do montażu i osłony aparatów. Do wszystkich również istnieje możliwość dodania oddzielnego przedziału kablowego, zwiększającego wygodę doprowadzania jak i odprowadzania kabli i przewodów, jak również łączyć w zestawy.

 

   Wykonanie


PREiB MIPA jest autoryzowanym prefabrykatorem rozdzielnic LEGRAND FAEL. Prefabrykacja rozdzielnic i szaf XL odbywa sięna podstawie schematów ideaowych lub na podstawie indywidualnych uzgodnień.

 

Firm | High voltage electric works | Low voltage electric works
Complex building works | Designing | Other production
Painting service | Reference List | Contact

© 2002 - MIPA & I MEDIA